TIN MỚI
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

          * Ban Giám đốc:

         + Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: Dư Hữu Nghĩa 

         + Phó giám đốc: Trần Văn Hồi - Quản lý kỹ thuật;
         + Phó giám đốc: Nông Minh Tiến - Quản lý Kinh doanh; 

          * Các phòng chức năng:

          + Phòng Tổ chức hành chính: Nguyễn Văn Đình - Trưởng phòng

          + Phòng Kế toán tài vụ: Lê Xuân Tiến - Kế toán trưởng 

          + Phòng Kế hoạch kỹ thuật:   Nguyễn Duy Kiên - Trưởng phòng

          + Phòng Kinh doanh: Đặng Việt Bắc - Q. Trưởng phòng

          + Phòng Đầu tư:                            Đoàn Quang Đông - Trưởng phòng

          * Xí nghiệp cấp nước trực thuộc: (7 Xí nghiệp)

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Quảng Uyên; Triệu Văn Cát - Giám đốc Xí nghiệp;

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Trùng Khánh; Trần Mã Đại - Giám đốc Xí nghiệp;

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Thanh Nhật, Hạ Lang; Bế Văn Tình - Phụ trách Xí nghiệp;

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Đông Khê; Lý Văn Tường - Phụ trách Xí nghiệp;

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Nước Hai; Hoàng Quang Hoàn - Giám đốc Xí nghiệp;

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Thông Nông; Nguyễn Văn Cương - Giám đốc Xí nghiệp;

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Nguyên Bình; Đặng Ngọc Thành - Giám đốc Xí nghiệp;
CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 89
  • Trong tuần: 764
  • Tất cả: 90 685

Công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Cao Bằng
Đường Tân An, phường Tân Giang thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063.852.307