Văn phòng điện tử   Đăng nhập quản trị
 Báo sự cố: 0912.576.994
Văn phòng: 02063.852.307
TIN MỚI
Thông báo Kết quả xét nghiệm chất lượng Nước sinh hoạt

Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng công bố kết quả Xét nghiệm mẫu nước của các Nhà máy trực thuộc Công ty tại Thành phố Cao Bằng (Nhà máy nước Tân An, Nhà máy nước Sông Bằng)  và 07 Thị trấn các huyện (Nước Hai, Quảng Uyên, Thông Nông, Thanh Nhật, Trùng Khánh, Đông Khê, Nguyên Bình) như sau:

1. Năm 2020:

+ Quý I/2020: Tải về

+ Quý II/2020: Tải về

+ Quý III/2020: Tải về

+ Quý IV/2020: Tải về

2. Năm 2021:

+ Quý I/2021: Tải về

+ Quý II/2021: 

     - Thành phố: Tải về

     - 07 thị trấn: Tải về

+ Quý III/2021:

     - Thành phố: Tải về

     - 07 thị trấn: Tải về

+ Quý IV/2021:

     - Thành phố: Tải về, Tháng 12/2021: Tải về

     - 07 thị trấn: Tải về

3. Năm 2022:

+ Quý I/2022:  Tải về

 + Tháng 3: Tải về

 + Tháng 4: 

     - Thành phố: Tải về

     - 7 Thị trấn:  Tải về
 + Tháng 6: 

     - Thành phố: Tải về

     - 7 Thị trấn: Tải về
 + Tháng 7: 

     - Thành phố: Tải về

     - 7 Thị trấn: Tải về
 + Tháng 8: Tải về

+ Tháng 9: Tải về

+ Tháng 10: Tải về

+ Tháng 11: Tải về

+ Tháng 12:Tải về

4. Năm 2023

+ Tháng 1: Tải về

+ Tháng 2: Tải về

+ Tháng 3: Tải về

+ Tháng 4: Tải về

+ Tháng 5: Tải về

+ Tháng 6: Tải về

+ Tháng 7: Tải về

+ Tháng 8: Tải về

+ Tháng 9: Tải về

+ Tháng 10: Tải về

+ Tháng 11: Tải về

+ Tháng 12: Tải về

5. Năm 2024

+ Tháng 1: Tải về

+ Tháng 2:  Tải về


Tin cùng chuyên mục
 

image advertisement
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 95
  • Trong tuần: 1 457

Công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Cao Bằng
Đường Tân An, phường Tân Giang thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063.852.307