Văn phòng điện tử   Đăng nhập quản trị
 Báo sự cố: 0912.576.994
Văn phòng: 02063.852.307
TIN MỚI
THÔNG BÁO GIÁ NƯỚC SINH HOẠT

         Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Về việc phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng năm 2019 trên địa bàn Thành phố Cao Bằng và 07 Xí nghiệp nước thuộc Công ty Quản lý. Công ty chúng tôi thông báo giá Nước sinh hoạt được phê duyệt và áp dụng như sau:

        1. Đối với khu vực Thành phố Cao Bằng:

 

STT

 

Mục đích sử dụng nước

Đơn giá áp dụng

(đồng/m3)

1

Nước sinh hoạt cho các hộ dân cư:

 

 

-Từ 1 m3 đến 10m3 đầu tiên  (hộ/tháng )

8.000

 

-Từ trên 10m3 đến 20m3        (hộ/tháng )

9.300

 

-Từ trên 20m3 đến 30m3        (hộ/tháng )

11.400

 

-Từ trên 30m3 trở lên             (hộ/tháng )

12.400

 

2

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (Bao gồm cả trường học, bệnh viện) phục vụ mục đích công cộng:

 

11.400

3

Nước hoạt động sản xuất vật chất:

12.400

4

Nước kinh doanh dịch vụ:

14.500

        2. Đối với 07 Xí nghiệp trực thuộc Công ty quản lý, bao gồm: Đông Khê, Thông Nông, Nguyên Bình, Nước Hai, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Thanh Nhật

 

STT

 

Mục đích sử dụng nước

Đơn giá áp dụng

(đồng/m3)

1

Nước sinh hoạt cho các hộ dân cư:

 

 

-Từ 1 m3 đến 10m3 đầu tiên  (hộ/tháng )

7.100

 

-Từ trên 10m3 đến 20m3        (hộ/tháng )

9.200

 

-Từ trên 20m3 đến 30m3        (hộ/tháng )

11.200

 

-Từ trên 30m3 trở lên             (hộ/tháng)

12.200

 

2

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (Bao gồm cả trường học, bệnh viện) phục vụ mục đích công cộng:

 

11.200

3

Nước hoạt động sản xuất vật chất:

12.200

4

Nước kinh doanh dịch vụ:

14.300

        (Mức giá trên chưa bao gồm thuế VAT, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt).
        Vậy Công ty chúng tôi thông báo tới Quý khách hàng biết: bắt đầu từ kỳ hoá đơn thanh toán tiền nước tháng 5 năm 2019, Công ty sẽ áp dụng đơn giá tiêu thụ nước sạch trên./.
        Trân trọng !

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Dư Hữu Nghĩa


Tin cùng chuyên mục
 

image advertisement
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 550
  • Trong tuần: 1 251

Công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Cao Bằng
Đường Tân An, phường Tân Giang thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063.852.307