Văn phòng điện tử   Đăng nhập quản trị
 Báo sự cố: 0912.576.994
Văn phòng: 02063.852.307
TIN MỚI
Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng

* Ban Giám đốc:

         + Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty: Dư Hữu Nghĩa

         + Phó giám đốc: Nông Minh Tiến - Quản lý Kinh doanh

         + Phó giám đốc: Trần Văn Hồi - Quản lý kỹ thuật

* Các phòng chức năng:

          + Phòng Tổ chức Hành chính: Đào Thị Quỳnh Anh - Trưởng phòng

          + Phòng Kế toán Tài vụ: Lương Thị Hồng - Phụ trách

          + Phòng Kế hoạch Kỹ thuật: Nguyễn Duy Kiên - Trưởng phòng

          + Phòng Kinh doanh: Nông Đặng Việt Bắc - Trưởng phòng

          + Phòng Đầu tư & Xây dựng: Đoàn Quang Đông - Trưởng phòng

* Các đội trực thuộc:

          + Đội Quản lý mạng: Phan Văn Lĩnh - Phụ trách

          + Đội Sản xuất: Đoàn Trọng Tào - Đội trưởng

          + Đội Chống thất thoát: Nguyễn Trọng Dũng - Đội trưởng

          + Đội Lắp đặt: Lê Thế Sa - Đội trưởng

* Các Xí nghiệp cấp nước trực thuộc:

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Quảng Uyên: Triệu Văn Cát - Giám đốc Xí nghiệp

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Trùng Khánh: Trần Mã Đại - Giám đốc Xí nghiệp

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Thanh Nhật, Hạ Lang: Bế Văn Tình - Phụ trách Xí nghiệp

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Đông Khê: Lý Văn Tường - Phụ trách Xí nghiệp

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Nước Hai: Đinh Hải Hà - Giám đốc Xí nghiệp

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Thông Nông: Nguyễn Văn Cương - Giám đốc Xí nghiệp

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Nguyên Bình: Đặng Ngọc Thành - Giám đốc Xí nghiệp


SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

anh tin bai
CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 1 478

Công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Cao Bằng
Đường Tân An, phường Tân Giang thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063.852.307