Văn phòng điện tử   Đăng nhập quản trị
 Báo sự cố: 0912.576.994
Văn phòng: 02063.852.307
TIN MỚI
Cơ cấu tổ chức

          * Ban Giám đốc:

         + Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty: Dư Hữu Nghĩa 
         + Phó giám đốc: Trần Văn Hồi - Quản lý kỹ thuật;
         + Phó giám đốc: Nông Minh Tiến - Quản lý Kinh doanh; 

          * Các phòng chức năng:

          + Phòng Tổ chức Hành chính:       Nguyễn Văn Đình - Trưởng phòng

          + Phòng Kế toán Tài vụ: Lương Thị Hồng - Phó trưởng phòng/phụ trách 

          + Phòng Kế hoạch Kỹ thuật:   Nguyễn Duy Kiên - Trưởng phòng

          + Phòng Kinh doanh: Đặng Việt Bắc - Trưởng phòng

          + Phòng Đầu tư:                            Đoàn Quang Đông - Trưởng phòng

          * Xí nghiệp cấp nước trực thuộc: (7 Xí nghiệp)

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Quảng Uyên: Triệu Văn Cát - Giám đốc Xí nghiệp;

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Trùng Khánh: Trần Mã Đại - Giám đốc Xí nghiệp;

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Thanh Nhật, Hạ Lang: Bế Văn Tình - Phụ trách Xí nghiệp;

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Đông Khê: Lý Văn Tường - Phụ trách Xí nghiệp;

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Nước Hai: Hoàng Quang Hoàn - Giám đốc Xí nghiệp;

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Thông Nông: Nguyễn Văn Cương - Giám đốc Xí nghiệp;

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Nguyên Bình: Đặng Ngọc Thành - Giám đốc Xí nghiệp;
CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 71
  • Trong tuần: 716

Công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Cao Bằng
Đường Tân An, phường Tân Giang thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063.852.307