Văn phòng điện tử   Đăng nhập quản trị
 Báo sự cố: 0912.576.994
Văn phòng: 02063.852.307
TIN MỚI
Công bố thông tin

Căn cứ  Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng Công bố thông tin theo quy định như sau:

- Điều lệ Công ty: Tải về

- Năm 2023:

+ Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023: Tải về

+ Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023: Tải về

+ Báo cáo tài chính năm 2023: Tải về

- Năm 2022:

+ Báo cáo tài chính năm 2022: Tải về

+ Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022: Tải về

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN NƯỚC

Xem chi tiết

  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 91
  • Trong tuần: 878

Công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Cao Bằng
Đường Tân An, phường Tân Giang thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063.852.307