Văn phòng điện tử   Đăng nhập quản trị
 Báo sự cố: 0912.576.994
Văn phòng: 02063.852.307
TIN MỚI
Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng
Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Cao Bằng

* Ban Giám đốc:

         + Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty: Dư Hữu Nghĩa

         + Phó giám đốc: Nông Minh Tiến - Quản lý Kinh doanh

         + Phó giám đốc: Trần Văn Hồi - Quản lý kỹ thuật

* Các phòng chức năng:

          + Phòng Tổ chức Hành chính: Đào Thị Quỳnh Anh - Trưởng phòng

          + Phòng Kế toán Tài vụ: Lương Thị Hồng - Phụ trách

          + Phòng Kế hoạch Kỹ thuật: Nguyễn Duy Kiên - Trưởng phòng

          + Phòng Kinh doanh: Nông Đặng Việt Bắc - Trưởng phòng

          + Phòng Đầu tư & Xây dựng: Đoàn Quang Đông - Trưởng phòng

* Các đội trực thuộc:

          + Đội Quản lý mạng: Phan Văn Lĩnh - Phụ trách

          + Đội Sản xuất: Đoàn Trọng Tào - Đội trưởng

          + Đội Chống thất thoát: Nguyễn Trọng Dũng - Đội trưởng

          + Đội Lắp đặt: Lê Thế Sa - Đội trưởng

* Các Xí nghiệp cấp nước trực thuộc:

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Quảng Uyên: Triệu Văn Cát - Giám đốc Xí nghiệp

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Trùng Khánh: Trần Mã Đại - Giám đốc Xí nghiệp

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Thanh Nhật, Hạ Lang: Bế Văn Tình - Phụ trách Xí nghiệp

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Đông Khê: Lý Văn Tường - Phụ trách Xí nghiệp

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Nước Hai: Đinh Hải Hà - Giám đốc Xí nghiệp

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Thông Nông: Nguyễn Văn Cương - Giám đốc Xí nghiệp

          + Xí nghiệp Cấp nước thị trấn Nguyên Bình: Đặng Ngọc Thành - Giám đốc Xí nghiệp


SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

anh tin bai
Tin cùng chuyên mục
 

image advertisement
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 101
  • Trong tuần: 1 463

Công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Cao Bằng
Đường Tân An, phường Tân Giang thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063.852.307